Lænsepumpe

Lænsepumper

Lænsepumper

Overordnet set er en lænsepumpe en pumpe, der bruges til at fjerne bundvand – enten i stor til som ved grundvandspumpning eller i mindre stil som når båden pludselig tager vand ind. I denne artikel vil vi kommer nærmere ind på de store lænsepumper og rette fokus på Pumpex, der producerer lænsepumper med særligt gode kvaliteter. Hvad bruges lænsepumpen til? En lænsepumpe kan bruges til mange forskellige ting. På byggepladsen fjerner den bundvand, når der skal graves ud, ligesom den også kan bruges til at aflede opdæmmet vand. Den kan også bruges til grundvandspumpning eller hvis det er nødvendigt med en grundvandssænkning. Elektriske lænsepumper er designet til ikke at give gnister, da der flere steder kan være brandfarlige væsker til stede i vandet. Desuden er de som regel udstyret med en såkaldt svømmerafbryder, der starter pumpen, når vandet når op i en given højde. Som med al anden mekanik kan…