Lavabo.dk

Indretning af badeværelset på moderne vis med Lavabo.dk

Indretning af badeværelset på moderne vis med Lavabo.dk

Badeværelset er et meget personligt lokale i et hjem, når man ser bort fra ens soveværelse. Badeværelset er nemlig både der, hvor man kan være lidt “ulækker”, men mest af alt, kan man være afslørende, nøgen og helt sig selv enten alene eller sammen med andre, da man ofte føler sig helt tryg og isoleret i sit eget refugium i det afmålte lokale med de sterile, rengjorte, men stadig hyggelige omgivelser. Siden vi mennesker fik idéen med et afluk af et WC, badeværelse, pudrerummet, dasset, kært barn har mange navne, i forlængelse af de hygiejniske forbedringer på området, har vi tilbragt mange timer “derude”, og det har ikke forandret sig siden opfindelsens urtid. Men noget, der har forandret sig gennem tiden, er arkitekturen, indretningen og artefakterne/brugsgenstandene på badeværet – eller har de? Man kan på den ene side plædere for, at alle lokaler i en bolig har været udsat for…